Aanpakken en voorkomen

Pesten is een groot probleem in onze samenleving. De gevolgen voor jongeren die gepest worden zijn van ingrijpende invloed op hun dagelijks functioneren. Langdurig pesten kan lichamelijke en/of psychische klachten veroorzaken met soms zelfdoding tot gevolg.
 
Zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs komt pesten vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat
28% van de kinderen aangeeft wel eens gepest te zijn. Dat is meer dan 1 op elke 4 kinderen. Leerkrachten spelen een belangrijke rol in de aanpak van het probleem. Zij dienen signalen van pesten te herkennen in de klas. Hoe sneller deze worden opgemerkt en er wordt ingegrepen, des te beter het lukt om erger te voorkomen. Hiermee kan het gevoel van veiligheid in de klas worden vergroot. In de praktijk blijkt dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe signaleer je pestgedrag? En op welke manier maak je pesten bespreekbaar? Hoe creëer je een veilige omgeving op school en in de klas en waarom is pesten zo lastig te bestrijden?
 
 

Mediapartner is:

Deze en andere vragen zijn voorgelegd aan verschillende sprekers. Tijdens het ochtendprogramma
worden de antwoorden onder leiding van dagvoorzitter dr. Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en
Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden, door inleiders besproken en toegelicht.

In de middag is tijdens de deelsessies ruimte voor uitwisseling, discussie en inspiratie met betrekking tot pesten. Onderwerpen van de deelsessies zijn uiteenlopend: hoe effectief zijn de verschillende anti-pestprogramma’s? Op welke manier werk je aan een positief groepsgevoel? En hoe vindt de preventie van cyberpesten plaats? 

Dit congres biedt u inzicht in actuele methoden en interventies om pesten effectief aan te pakken. Bovendien geeft de opgedane kennis inzicht in het dagelijks handelen in uw werk. 
 

Accreditatie:
Er is voor dit congres accreditatie aangevraagd en goedgekeurd voor Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Jeugdzorg pedagoog
  • Jeugdzorg psycholoog
  • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
  • NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist
  • Orthopedagoog-Generalist (supervisor)

Puntentoekening is als volgt:

Categorie  Geaccrediteerde punten
K&J/OG - diagnostiek 1
K&J/OG - behandeling 1
K&J/OG - overig taken 0,5
K&J/OG - herregistratie 4,5
 
 
Doelgroep
Dit congres is gericht op leraren primair onder wijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, IB’ers, (school) psychologen en orthopedagogen.
Dit congres is een coproductie van:
 


 

Twitter mee over
Congres Pesten 2013!
gebruik #congrespesten @logacom